bie’tibar


bie’tibar
f.ə. etibarsız

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.